DOSTLUĞA ÇAĞRI DERNEĞİ NEDİR?


Şu an ALFA Manyetik Alanının Yansıma Aurasının içinde bulunan (ANADOLU TÜRKİYESİ)’nin konumu nedeni ile Kozmoz’un bu Platformda kurulmasını arzu ettiği (DOSTLUĞA ÇAĞRI) derneği aslında Dünya Birleşim Projesinin Evrensel bir Odağıdır.

Dostluğa Çağrı Projesi tüm Dünya Planetine bir AÇILIM programıdır. Dünyamızda bu Son Çağ’a kadar Kutsal Öneriler ile yetiştirilerek Kozmik Bilinç kazanmış olan herkese (İNSANA HİZMET) Yasası gereği 20. Yüzyılın başından itibaren (Dostluk – Kardeşlik – Barış – Sevgi – Kabullenme – Birleşim) mesajları verilmiştir.

Bu mesajları alabilenler kendi boyutlarından aldıkları Bilgiler ile Ekollerini kurarak İnsanlığa Işık tutmuşlardır. Ancak, bundan sonra bu Bilinçlerin (TEK)’e Hizmet Yasası gereği Kollektif bir Bilinç Birleşimi ile MAKRO bir Yansıma Sistemini devreye almaları zorunlu olduğundan Bilinçlenen İnsanlığa (Dostluğa Çağrı) davetleri yapılmak üzere bu Dernek kurulmuştur.

(Dostluğa Çağrı Derneği) bu Evrensel yolda bugüne kadar Başarılı Hizmet vermiş ve Sistemin daha önce özel olarak seçmiş olduğu kişileri bir araya getirecektir.

Bu Odakta yapılacak çalışmalar ve verilecek konferanslar buraya gelecek MAKRO Bilinçlerin Dünya Planetine sunacakları ilk Bilinçli Tatbikatları olacaktır. Dünya Birleşim Projesi bu neden ile devreye alınmış ve Dernek bu neden ile kurulmuştur. Bilgilerinize.

Yiğit Emon

Başkan

Dünya Birleşim Kongresi-III

20-21-22/Haziran/2019

Dünya Birleşim Kongresi-II

21-22-23/Haziran/2018